STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Podkarpackim
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji
Gmina Pawłosiów

Powiat Jarosławski

Województwo Podkarpackie

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Pawłosiów i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.